Prenatalni testovi

Šta je Panorama® test?
Koje su prednosti Panorama® testa?
Šta se Panorama® testom može utvrditi?
Kada mogu da uradim Panorama® test?
Kako da uradim Panorama® test?
Zašto baš Panorama® test u GenoLabu?

Šta je Panorama® test?

Panorama® Test je neinvazivni prenatalni test (NIPT) za genetički skrining najčešćih hromozomopatija i mikrodelecija ploda. Uzimajući u obzir da se uzorkuje krv majke, Panorama predstavlja potpuno bezbedan i visoko pouzdan način skrininga na najčešće mutacija humanog genoma već od 9. nedelje trudnoće.

Koje su prednosti Panorama® testa u odnosu na druge NIPT prisutne na tržištu Srbije?

Analiza DNK se temelji na tehnologiji sekvenciranja nove generacije (NGS metoda), kao i kod svih drugih prenatalnih testova. Međutim, za određivanje fetalne frakcije (FF) i analizu prisustva genetičkih promena Panorama® je jedinstvena jer koristi genetičke markere na nivou pojedinačnog nukleotida – SNP (od engl. single nucleotide polymorphism) i Natera algoritam za analizu bioinformatičkih podataka.
Zbog svog jedinstvenog SNP pristupa, Panorama® za sada jedinstveno na tržištu ima metodu koja prilikom analize veoma pouzdano razlikuje fetalnu DNK od majčinske, kao i DNK dvojajčanih blizanaca međusobno!
Zbog toga Panorama® ima najmanji broja lažno pozitivnih nalaza i ima mogućnost utvrđivanja triploidija i slučaja isčezlog blizanca (engl. vanishing twin).

Panorama® testom možemo utvrditi:

1. Najčešće aneuploidije autozomnih hromozoma (21, 18, 13)
2. Najčešće aneuploidije polnih hromozoma (X0, XXY, XYY, XXX i dr.)
3. Najčešće mikrodelecije*
4. Triploidnost
5. Pol ploda**,
6. Pol oba blizanca** (jedini test koji to može da ponudi) i zigotnost (da li su jedno ili dvojajčani).

* Analiza mikrodelecija nije dostupna za trudnoće iz doniranih jajnih ćelija ili surogat trudnoće, kao i u slučaju dvojajčanih blizanaca.

** Isključivo po ličnom zahtevu pacijenata, u skladu sa regulativama EU i EC

Kada mogu da uradim Panorama® test?

Test može da se uradi već od 9. nedelje trudnoće, ali je praksa pokazala da je test najbolje i najpouzdanije uraditi posle ekspertnog UZ u 12. nedelji trudnoće, kada se mogu dobro proceniti i kvantifikovati morfološki parametri ploda.

Kako da uradim Panorama® test u Novom Sadu u GenoLabu?

1. Prvo je neophodno obaviti genetičke konsultacije sa prof. dr Željkom D. Popovićem, koga kontaktirate slanjem poruke (sms, Viber, WhatsApp) na broj 060-015-12-13.
2. Nakon dogovora sa prof. Popovićem zakazaćemo Vaš termin za vađenje krvi, što se najčešće obavlja u jutarnjim satima od ponedeljka do četvrtka ili po dogovoru sa prof. Popovićem.
3. Vađenje se obavlja u Medicinskoj i genetičkoj laboratoriji GenoLab u Kosovskoj 7, I sprat u strogom centru Novog Sada – 50 m od Trga Republike, na levoj strani Kosovske.

Zašto baš Panorama® test u GenoLabu?

Zato što sve naše pacijentkinje dobijaju:
1. Besplatno uživo genetičko savetovanje u vezi sa NIPT testom kod prof. dr Željka Popovića,
2. Besplatnu molekularnu analizu da li su nosioci mutacije ∆F508 za cističnu fibrozu (u 70-80% slučajeva),
3. Besplatnu krvnu sliku i
4. Karticu lojalnosti sa popustima za sve buduće analize.

U mirnoj i intimnoj atmosferi GenoLaba, naše profesionalno i ljubazno osoblje pruža svim pacijentima neophodne informacije o postojećim testovima i analizama.

Naše pacijente upućujemo na najbolje lekare sa kojima sarađujemo.

Nije svejedno kome prepuštate sudbinu svog potomstva!